Fyra av varje, liten som stor.
Alla med kläder saknar skor.