Rätt svar på lucka 9 ska vara LJUS.

De är vad de ger. – Enkelt, ett ljus avger ljus
Är de fler ser du mer. – Tänder du flera ljus så syns mer i deras sken.

Dagens stilpoäng går till Ulf för svaret Julsnapsar
Motivering: Ju fler de är desto mera dubbelt ser man och desto fler blir de således…