Ra´s kisse kan inte jama,
ej heller går den att krama.