På något du gjort är detta beviset,
men visar också vad som blev priset.