Rätt svar ska vara sadlar. Sadel i plural eftersom jag skrev de och att det är två på var sida.

Sadlar vilar på ryggen. Eftersom två sadlar inte vilar på en hästrygg så blir den logiska ledtråden näsryggen.
Sadlar heter de små silikongrejerna som vilar på näsryggens båda sidor.
Den ena på högersidan och den andra på vänstersidan, alltså breve/bredvid.