De vilar på ryggen så vitt jag kan se,
den ena till höger, den andra breve.