Rätt svar ska vara vilse.

När man är helt väck i skogen (vilse),
blir man nyfiken på var man är (vill se).

Stilpoängen går till den väcka Mamsen denna gång.