Lucia är det rätta svaret. Lus I A.
Lus eller loppa i en bokstav. En bokstavsloppa

Stilpoängen till Arrelito denna gång.