Självklart var det rätta svaret vindflöjel.

Jag kommer att lotta vem av er som svarat rätt som kommer att vinna priset för luckan.
Det sker samtidigt med övrig utlottning efter kalenderns slut