UV – Djuret uv och förkortningen för Ultra Violett strålning.

Stilpoängen var så dåliga att jag delar ut en till jens_json och en till Utta.
Bättre kan ni väl. 😉