Självklart ska det vara schack. Ett spel med många drag.

Stilpoängen går till Jens_json