Tanken med stilpoängen är att den ska vara så fel det bara går men ändå motiveras men någon slags logik så att det verkar trovärdigt ändå.

Fortsätt skriva dem. Det är roligt att läsa.