Lämna gärna svar och stilpoäng i samma inlägg. Fortsätt märka vad som är svaret på gåtan och vad som är stilpoängsförsök.