Rätt svar på lucka 2 ska vara bu-tik.

Bu är en form av kritik och tik är en honhund.

Stilpoängen går till Utta.