Svaret på gårdagens lucka ska vara KO.
Kon är ett nötdjur och en Knock Out är en term från
boxningen där man slår ut någon med ett slag.

Stilpoängen går till Arrelito denna gång.