Nötslag.

Svara i kommentatorsfältet och glöm ej stilpoängen.
Den går till den som kan motivera varför just dennes
svar är rätt fast det är tokfel.