Rätt svar är TV’s julvärd.

En tradition i traditionen,Att fira jul är en tradition och i den traditionen ingår SVT’s tradition med julvärden och Kalle

samma välkända figur, Förr satt julvärdarna flera år i följd och Arne Weise satt flest och blev den man förknippade med Jul och SVT

en företrädare angav tonen,Bengt Feldreich var en av Arne Weises företrädare och gav ton/rösten till (se nästa rad)

åt en sjungande filur.Benjamin Syrsa

Ersätts numer varje år,Nu för tiden utses en ny julvärd varje år

av nån som värd anses vara.Den som blir utvald anses vara värd att bli det

Någon ny som sedan får,Den nya julvärden får (se nästa rad)

på sitt sätt tradition bevara.Själv bestämma hur det ska se ut och vad denna ska säga

Stilpoängen går till Arrelito