Rätt svar är Pale blue dot.

(1) Carl Sagan – Pale Blue Dot – YouTube

Jag låter Sagan själv beskriva.

Stilpoängen går till MIP