Rätt svar är capirote

Dräkter vita, – Väldigt lika KKK-s spökkostymer

hattar i spets, – Själva capiroten

ingen señorita, – Bara män bär capirote

på deras fest – Då olika brödraskap firar högtider används denna dräkt

Nej, inga tanter, – Åter igen, bara män

men flagelanter, – Folk som försöker plåga synden ur sin kropp genom att åsamka sig själva skada medelst olika former av piskor tex

bär denna kon. – struten på huvudet

Vad heter detta don – Och strutens namn är svaret, Capirote

Stilpoängen går till MIP

Vill ni veta mer? Följ då denna länk – https://en.wikipedia.org/wiki/Capirote