Löpte linan ut,

och det med besked.

Från början till slut,

och där föll han ned,

och gjorde salut.

Det är inte Linus på linjen.