Rätt svar är skugga, skuggan, skuggor etc.

Jag tycker inte att det krävs någon förklaring. Det var en väldigt enkel fråga nu när man vet svaret.

Stilpoängen går till HISKE denna gång