Tre gånger sträckan A till B,

är det mellan B och C.

Noll är sträckan mellan A och C,

samtidigt fyra gånger sträckan A till B.

Vart befinner sig A, B och C?