På snedden ett kryss,

ett hoppsan efter kyss.

Egendomar till nöt,

del av rygg ovan göt.

En välkänd symbol,

vid ett igenfyllt hål.

En plats där någon dör,

i sakta mak som sig bör.