Idag inte en gåta utan filmkunskap.


Hur många svenska filmtitlar består min dikt av?

Cineasten filmar inte, han är död

Så som i himmelen har nu Fadren Grabben i graven bredvid.
Tillsammans på Änglagårds marker
är bägge Jägarna ute och jagar Innan frosten kommer
och nattens Beck flytt sin kos.
Sommaren vid Sjön är Under ytan rena Smultronstället
och där ser jag Lillebror på tjuvjakt.

En gång var de Bäst i Sverige
men Det blir aldrig som man tänkt sig.
Om inte om funnits hade kanske Drömkåken
stått Någonstans i sverige
och varit deras Hem ljuva hem.
Men Det okända är så fyllt av Detaljer
och en del blir Vinnare och förlorare
när Vägen ut är ett Villospår utlagt av Ondskan.

Nu dansar dom den Sista dansen
till Populärmusik från Vittula och Mannen som log
med hela Ansiktet, vid Glädjekällan, bevittnar Danslärarens återkomst.

Men det är bara Halva sanningen
för Den osynlige med Farligt förflutet
är bara ett av Offren till all Hets
som gav Hus i helvete denna Höst i paradiset.

© Boa Berg