Rätt svar är vigselring

Den omsluter, – omsluter ett finger

är ett band, – ett hymens band

en slät som gängas. – ringen kan vara slät när man gängar sig

Bevis på statuter, – vigselringen är ett bevis på att man nu ska följa nya regler/stadgor/förordningar, både samhälleliga som i vissa fall religiösa

som på hand, – Ringfingret sitter på hand

vid altare behängas. – Det är vid altaret man trär på/hänger ringen på varandras ringfinger