Rätt svar är lampa/glödlampa

Sitter i sitt gäng, – många lampor sitter nedskruvade, gängade i sin sockel. Sockeln är gänget här

visar mer än sig själv. – man ser ju lampan när den är tänd men också allt omkring som den lyser upp

Kräver mindre peng, – Led-lampor drar mindre el

för mat från älv. – mycket el kommer från vattenkraft

Hänger lite över alla, – Taklampor, gatulampor mm

väldigt ofta i led. – dagens lampor är oftast LEDlampor

finns varma och kalla, – ljus kan vara varmt eller kallt

i alla färger med. – och självklart finns det lampor i alla färger

Stilpoängen går till Mamsen