Gå in på gamla leaderboarden som jag ändrat så att nikan se hur många luckor ni tävlat i. poäng, stilpoäng och svarad lucka utan rätt svar.

Det räcker ju att ha svarat på minst 5 luckor. Det måste alltså inte vara rätta svar för att gå vidare till julhelgens lottdragning. Dock får man bara lotter för rätta svar.

Alla tävlande som i slutet inte fått någon poäng får en tröstlott. Men bara de som inte har några rätta svar. Alltså ingen extra lott för de som redan svarat rätt på någon lucka. Jag tycker att det känns rättvist att de som kämpat med svaren och stilpoängen men inte lyckats också ska ha åtminstone en chans på slutpriset.