Sitter i sitt gäng,

visar mer än sig själv.

Kräver mindre peng,

för mat från älv.

Hänger lite över alla,

väldigt ofta i led.

finns varma och kalla,

i alla färger med.