Rätt svar är Hoppilandkalle

Kajman men inte krokodil, – kaj-man är en som jobbar i hamnen alltså inte en krokodil för vad sjutton skulle en krokodil göra där annat än att äta upp hoppilandkallen om han missar hoppet i land?

den första åter på fast mark. – den förste i land är denna matros som även kallas för hoppilandkalle vars jobb börjar vid kajkanten (kajman igen)

Hoppar med tågen i stil, – han hoppar i land med trossen eller tåget eller vad man föredrar att kalla det

för att naja vid målet sin ark. – med trossen fäster han sin ark/ sitt fartyg / sitt skepp. Noa förtöjer inte sin ark, den strandar på berget Ararat

Stilpoängen går till MIP

Era försök till stilpoäng är väldigt tama. Om ni framöver vill slåss om stilpoängen vill jag få in bättre felsvar annars delar jag inte ut nåt. Precis som jag gjort förr genom åren. Humor premieras så klart.