Kajman men inte krokodil,

den första åter på fast mark.

Hoppar med tågen i stil,

för att naja vid målet sin ark.