Rätt svar ska vara gaffel.

Prata strunt i ett, – hålla på att gaffla

men håll tonen rätt, – med hjälp av stämgaffel

och när allt stämmer – stämmer gör man med en stämgaffel

undviks kakofoniskt jämmer. – kakafoni blir det med ostämda instrument.

Stilpoängen går till Arrelito.