Rätt svar ska vara värja.

Jag förklarar rad för rad.

Skydda med skydd,  man kan värja sig med en värja

när du faran blicka. när man upptäcker faran vill man värja sig från den

Är du osäker och brydd, bara en rad med rim för att få texten att rulla på

bör du sticka eller sticka. värjan är ett stöt och stickvapen så stick därifrån eller stick med värjan

Stilpoängen går till Utta denna gång.