Att på våren bränna bort det torra höstgräset kallas för att lunta.

Det är ju en sorts svedjebruk.

Kanoner förr tändes av en veke man gick runt med och stack ner i kanonernas fänghål.

En sista ledtråd är ordet nådig där jag syftar på den ” nådiga luntan”. Jag anser mig inte behöva förklara begreppet nådiga luntan.

Stilpoängen går till MIP