Dagens gåta.

Tog vattnet från depåer,
till helt nya nivåer.
Nu kunde man ha bersåer,
uppe på platåer.