Dagens gåta.

Längs glasets yttre skikt,
glider för bättre sikt.