Jag har fått det påpekat för mig att jag inte har publicerat rätt svar för lucka 2. Så här kommer det då sent omsider.

Rätt svar på lucka 2 skulle vara Pacemakern, Rune Elmqvist och 1958.