Rätt svar på gårdagens sena lucka ska vara Morsekoden.

Gåtan löd:
Denna morgon (i morse) hördes pipen (signalerna) vina,
ett nytt språk via lina.

Rätt svar är således Morsekoden, Samuel Morse och jag godkänner alla år mellan
1840 -1843 eftersom morsekoden skrevs om innan den blev vad den är idag.