Rätt svar på gårdagens lucka ska vara Säkerhetständstickan.

Patenterad 1844 av Gustaf Erik Pasch.

Innan säkerhetständstickan kom fanns det risk att dåvarande tändstickor självantände när de låg och skavde mot varandra i asken. Och hade man asken i en ficka så kunde man drabbas av eld i brallan.