Dagens gåta.

Denna morgon hördes pipen vina,
ett helt nytt språk via lina.