Rätt svar på gårdagens lucka är: Wilhelm Conrad Röntgen, upptäcktes 1895 och självklart strålningen som fått hans namn, röntgenstrålningen.