För att vara med i utlottningen krävdes det att man hade 4 av 5 delsvar rätt .

Dessa skulle vara

Årtalet det skedde: 1903
Platsen det skedde: Kitty Hawk
Med vad det skedde: Flyer1 (döptes senare till The Flyer)
Med vem det skedde: Orville Wright (ej Wilbur som flög andra försöket)
Vad var det som skedde: Första flygningen med ett motordrivet flygplan
Datumet det skedde: BONUSSVAR – 17 december för nördar

Av de som inkommit med minst 4 rätta svar kommer en att lottas som vinnare till trisslotten.