Dagens gåta.

En strålande innovation,
lämplig för observation.