Litet tidigare idag.

Dagens gåta.

Den kan skriva, skära,

mäta och läsa.