Dagens gåta.

Typer som jobbar under tryck,

fyller pärmar i snabba ryck.