Dagens gåta.

Fiber på bålen inga problem,

minskar mängden rekviem.