Dagens gåta.

Tre
snabbdragare

ansikten mot
ansikten

men bara en
dör.