Dagens lucka blir försenad.
Kolla varje jämn timma 20:00-21:00 eller 22:00.