Dagens gåta:

Smakfullheten själv,

skummad yta,

direkt från häll,

rest från gryta.

___________________________________________________________________

Rätt svar på gårdagens gåta är: adventsljus. Ordet advent betyder ankomst och det är den ankomsten man väntar på.

En poäng till Soffan för första rätta svaret.

Stilpoängen går till violen för sin motivering ”Nej, det är tomtens renar som gick i ide förra julen, de har väntat och längtat och piggnat till (blivit som levande) igen. Tyvärr är det kallt att komma ut i snön och kylan, så de skälver till nu och då, men på ett vackert vis!