Då Utta och FridaF röstade på varandra så blev MIKKEL_MIN’s röst avgörande trots att den inkom sent.

Alltså får FridaF julkalenderns sista stilpoäng.

Slutresultatet och samtliga pristagare kommer att presenteras i helgen.