Dagens gåta.

—————————————————————

En skiva som suger, och det duger.

—————————————————————

Rätt svar på gårdagens gåta var: KORV

MIKKEL_MIN får 1p för rätt svar.

Stilpoängen går till Utta för motiveringen: ”Snapsen den store och den lille… När man snappsat upp supen har man nått den ena änden, när man snappsat upp hela flaskan har man nått vägs ände.”

OBS VIKTIGT – Kom ihåg i fortsättningen att det är det SENAST inlämnade svaret som gäller som svar. Har man lämnat rätt svar och sedan skriver ett svar igen och någon lämnat rätt svar däremellan så får denne poängen istället. Då detta är första gången så skett låter jag det gå för denna gång.